Artimiausi renginiai

ES-JK ateities santykių derybos

Sukurta 2020.12.11 / Atnaujinta 2020.12.17 15:46

Nors Jungtinė Karalystė iš Europos Sąjungos išstojo 2020 m. vasario 1 d., pasirengimas ateities santykių deryboms prasidėjo anksčiau. Politinė deklaracija dėl Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės ateities santykių pagrindų numato bendras derybų eigos gaires. Joje numatoma:

  • Derybas pradėti kiek įmanoma greičiau po Jungtinės Karalystės išstojimo,  siekiant jas baigti iki 2020 m. gruodžio mėn.
  • Abi derybų šalys kuo skubiau turės pradėti parengiamuosius derybų procesus, sutarti dėl bendros derybų eigos, problemiškiausių derybų klausimų.

Pasirengimas deryboms

Dar 2019 m. gruodžio 13 d. Europos Vadovų Taryba patvirtino Michel Barnier vyriausiuoju derybininku ateities santykiams su Jungtine Karalyste. M. Barnier šias pareigas ėjo ir Europos Sąjungai derantis su Jungtine Karalyste dėl jos išstojimo iš Europos Sąjungos. Toliau Europos Sąjunga ėmė aktyviai rengtis kitam būtinam žingsniui iki derybų – derybinio mandato patvirtinimui. Jį rengti pavesta Europos Komisijai.

Europos Sąjungos derybinis mandatas patvirtintas 2020 m. birželio 25 d. Bendrųjų reikalų taryboje. Mandato tekstą galite rasti – čia.  

Europos Sąjungos – Jungtinės Karalystės derybos dėl ateities santykių

Derybos, kaip ir numatyta Politinėje deklaracijoje, prasidėjo iš karto po abiejų pusių pasirengimo deryboms pabaigos, t. y. kovo 2 dieną. Derybų metu įvyko 9 derybiniai raundai. Vėliau, derybose stokojant progreso, ES ir JK derybininkai palaikė nuolatinius kontaktus, siekiant rasti kompromisą.

Daugiau informacijos apie derybų procesus galite rasti Europos Komisijos puslapyje