Konsulinio mokesčio tarifai, mokėjimo tvarka ir būdai

Sukurta 2020.12.23 / Atnaujinta 2021.06.07 13:31

Nuo 2020 m. gruodžio 1 d. įsigalioja nauja Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymo  redakcija, taip pat nauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 „Dėl Konkrečių konsulinio mokesčio dydžių sąrašo ir Konsulinio mokesčio mokėjimo ir konsulinio mokesčio permokos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ redakcija.

Konsulinis mokestis ambasadoje mokamas banko kortele (išskyrus American Express) arba iš anksto pavedimu į ambasados sąskaitą banke*.

Sąskaitos duomenys:

Embassy of the Republic of Lithuania
Sąskaitos Nr./Číslo účtu  182114147/0300
Valiuta/Měna  EUR
IBAN  CZ78 0300 0000 0001 8211 4147
BIC/SWIFT  CEKOCZPP

Embassy of the Republic of Lithuania
Sąskaitos Nr./Číslo účtu  571305393/0300
Valiuta/Měna  CZK
IBAN  CZ84 0300 0000 0005 7130 5393
BIC/SWIFT  CEKOCZPP

arba

Lietuvos Respublikos ambasada Čekijos Respublikoje
Bankas „Swedbank“, AB
Banko kodas 73000
IBAN/Sąskaitos Nr. LT867300010106166366
BIC/SWIFT  HABALT22

Konsulinė paslauga Kaina EUR
Už asmens grįžimo pažymėjimo (AGP) išdavimą** 25
Už paso išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą 100***
Už asmens tapatybės kortelės išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl asmens tapatybės kortelės išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą 100
Už asmens tapatybės kortelės, kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenų (slaptažodžių) ar naujo paso siuntimą piliečiui konsulinės įstaigos pasirinktu saugiu būdu

15 (Čekijos teritorijoje)

25 (į Vokietiją)
Už konsulinės pažymos išdavimą 30
Už dokumento pareikalavimą iš Lietuvos Respublikos ar buvimo valstybės institucijų 20
Už laikino paso išdavimą 50
Už dokumentų legalizavimą arba jų priėmimą ir perdavimą legalizuoti ar tvirtinti pažyma (Apostille) 20 (už vieną dokumentą)

Už civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimą;

Konsulinis mokestis už gimimo įrašą liudijančio išrašo išdavimą neimamas, kai jį prašoma išduoti įregistravus gimimą;

Konsulinis mokestis už mirties įrašą liudijančio išrašo išdavimą neimamas, kai jį prašoma išduoti įregistravus mirtį;

5
Už daugiakalbės standartinės formos pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191 išdavimą 5
Už išrašų iš gimimo, santuokos, mirties akto įrašų (pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos Konvenciją) išdavimas 5
Dokumentų dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo ar anuliavimo ir dėl užsienio valstybėse įregistruotų ar patvirtintų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą priėmimas ir perdavimas 30
Už santuokos įregistravimą ambasadoje 100
Už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės priėmimą ir perdavimą 100
Už dokumentų dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimą ir perdavimą 60
Už dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimą ir perdavimą 160

Už atliekamus notarinius veiksmus:

- sandorių ir pareiškimų patvirtinimą 50
-už sandorių, pareiškimų patvirtinimas ir jų surašymą 100
- dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimą 10 už puslapį
- parašo dokumentuose tikrumo paliudijimą 10
- asmeninio testamento priėmimą saugoti 50
Už fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimą 30
Už dokumentų pateikimo laiko patvirtinimą 30
Už dingusio konsulinio pareigūno patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento dublikato išdavimą 10
Už pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimas, jei to reikia konsulinei pagalbai suteikti ir nukentėjusiam asmeniui dėl svarbių priežasčių negalima pervesti pinigų kitais būdais 20
Už konsulinius veiksmus, atliekamus ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, o kitose patalpose, švenčių, poilsio dienomis Dvigubas atitinkamo konsulinio veiksmo atlikimo tarifas

*mokant už konsulines paslaugas pavedimu į ambasados sąskaitą, pavedimą būtina atlikti mažiausiai prieš 3 dienas prieš konsulinės paslaugos atlikimą, nurodant už kokį asmenį mokamas mokestis ir kokiai paslaugai gauti (pvz. vardas, pavardė, už konsulinės pažymos išdavimą ir pan.);

Konsulinis mokestis turi būti sumokėtas ambasadoje banko kortele arba pavedimu į atstovybės sąskaitą iki konsulinių veiksmų atlikimo;

Mokėjimas atliekamas EUR.

** AGP ir laikinasis kelionės dokumentas nemokamai gali būti išduodamas  Lietuvos Respublikos institucijos prašymu, taip pat readmisijos sutartyse numatytais atvejais.

***Vaikams iki 18 metų amžiaus, taip pat senatvės pensininkams konsulinis mokestis už paso išdavimą, keitimą ar dokumentų dėl paso išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą - 50 eurų.

***Pasai išduodami ir keičiami nemokamai:

  • vaikams, kuriems nustatyta globa ir rūpyba
  • asmenims, kuriems nustatytas 0-40 proc. nedarbingumo lygis
  • neįgaliems vaikams iki 18 metų amžiaus
  • užsienio valstybių stacionariose globos įstaigose išlaikomiems asmenims
  • pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams, kuriems kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio teisinis statusas pripažįstamas Lietuvos Respublikos pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijos dalyvių teisinio statuso įstatyme nustatyta tvarka
  • nuo okupacijų nukentėjusiems asmenims, kuriems nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinis statusas pripažįstamas Lietuvos Respublikos asmenų, nekentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų teisinio statuso įstatymo nustatyta tvarka

Naujienlaiškio prenumerata