Pilietybė

Sukurta 2014.08.27 / Atnaujinta 2020.06.23 08:01

Lietuvos Respublikos ambasada Čekijoje šios konsulinės funkcijos nebeatlieka. Piliečiai, gyvenantys Čekijoje, dėl pilietybės turėtų kreiptis į Lietuvos Respublikos ambasadą Austrijoje. Dokumentų priėmimas vyks ir konsulinių misijų metu.

Piliečiai, gyvenantys Šveicarijoje, dėl pilietybės turėtų kreiptis į Lietuvos Respublikos konsulatą Ženevoje.

 


Pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis Lietuvos Respublikos pilietybės klausimus, yra Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas.

Asmenys, gyvenantys užsienio valstybėje, prašymus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės pateikia:

  • Asmeniškai Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje užsienio valstybėje, kurioje nuolat gyvena;
  • Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (Vilnius, L. Sapiegos g. 1), atvykus asmeniškai arba registruota pašto siunta.

Konsulinis mokestis dėl Lietuvos Respublikos pilietybės, kai prašymas pateikiamas Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje

  • Konsulinis mokestis už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo, suteikimo supaprastinta tvarka ar grąžinimo priėmimą ir perdavimą - 50 EUR.
  • Konsulinis mokestis už dokumentų dėl teisės atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio pažymėjimo išdavimo priėmimą ir perdavimą - 25 EUR.
  • Konsulinis mokestis už dokumentų dėl lietuvių kilmę patvirtinančio pažymėjimo išdavimo priėmimą ir perdavimą - 25 EUR.
  • Konsulinis mokestis už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo priėmimą ir perdavimą - 60 EUR.
  • Konsulinis mokestis yra mokamas grynais pinigais atvykus į ambasadą.

Įgijus kitos valstybės pilietybę

Lietuvos Respublikos pilietis, įgijęs kitos valstybės pilietybę, privalo raštu pranešti apie tai Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai arba Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai.

DĖMESIO:

Nepranešimas raštu asmens gyvenamosios vietos Lietuvoje (miesto arba rajono) migracijos tarnybai arba Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, arba Lietuvos Respublikos diplomatinei (konsulinei) įstaigai užsienyje apie kitos valstybės pilietybės įgijimą užtraukia baudą iki 1448 EUR.

Daugiau informacijos apie Lietuvos Respublikos pilietybę rasite Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos tinklapio skiltyje „LR pilietybė“.

Naujienlaiškio prenumerata