Asmens tapatybės kortelė ir pasas

Sukurta 2014.08.27 / Atnaujinta 2021.06.08 08:21

Piliečiai, gyvenantys Šveicarijoje, dėl paso ar asmens tapatybės kortelės turėtų kreiptis į Lietuvos Respublikos konsulatą Ženevoje.

Dokumentai priimami tik iš anksto internetu užsiregistravus priėmimui.


Paso arba asmens tapatybės kortelės keitimo/išdavimo tvarka

Reikalingi dokumentai:

 • Pasas arba asmens tapatybės kortelė (jeigu neprarasti).
 • Konsulinis mokestis už asmens tapatybės kortelės ar paso keitimą/išdavimą – 100* EUR (mokama ambasadoje banko kortele).

* Konsulinis mokestis už paso išdavimą ar keitimą sumažinamas 50 procentų:

 • LR piliečiams, kuriems nesukako 18 metų;
 • LR valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme nustatytą senatvės pensijos amžių sukakusiems LR piliečiams.

Prašymų pildyti iš anksto nereikia. Jie bus užpildyti priėmimo ambasadoje metu.

Pirmojo dokumento išdavimas užsienyje gimusiam vaikui

 • Pasas arba asmens tapatybės kortelė užsienyje gimusiam Lietuvos Respublikos piliečiui gali būti išduotas tik įtraukus į apskaitą jo gimimą Lietuvoje ir jam suteikus asmens kodą.
 • Prašymus įtraukti vaiko gimimą į apskaitą ir išduoti jam pasą arba asmens tapatybės kortelę galima pateikti to pačio vizito metu.
 • Prašymą ir kitus vaiko pasui arba asmens tapatybės kortelei išduoti reikalingus dokumentus gali pateikti vienas iš vaiko tėvų arba globėjų. Jeigu prašymą pateikia vaiko globėjas, kartu su globėjo pasu ar asmens tapatybės kortele pateikiamas ir globą nustatantis dokumentas.
 • Kreipiantis dėl paso arba asmens tapatybės kortelės išdavimo vaikui iki 1 metų amžiaus, vaiko atvežti į ambasadą nereikia.

Reikalingi dokumentai:

 • Vaiko gimimo įrašą liudijantis išrašas, kuriame nurodyti ir vaiko tėvai, patvirtintas Apostille (legalizuotas) ir išverstas į lietuvių kalbą.
 • Abiejų tėvų pasai arba asmens tapatybės kortelės.
 • 2 vaiko amžių atitinkančios nuotraukos (reikalavimus nuotraukoms rasite čia).
 • Vaiko užsienio valstybės pasas arba asmens tapatybės kortelė (jei išduoti).
 • Konsulinis mokestis už paso išdavimą – 50 EUR (mokama ambasadoje banko kortele). 
 • Konsulinis mokestis už asmens tapatybės kortelės išdavimą – 100 EUR (mokama ambasadoje banko kortele). 

Paso arba asmens tapatybės kortelės keitimas/išdavimas vaikams (iki 16 metų)

 • Prašymų pildyti iš anksto nereikia. Jie bus užpildyti priėmimo ambasadoje metu.
 • Prašymą ir kitus vaiko pasui arba asmens tapatybės kortelei išduoti reikalingus dokumentus gali pateikti vienas iš vaiko tėvų arba globėjų. Jeigu prašymą pateikia vaiko globėjas, kartu su globėjo pasu ar asmens tapatybės kortele pateikiamas ir globą nustatantis dokumentas.
 • Jeigu vaiko tėvai išsituokę, vaiko iki 16 m. prašymą ir kitus paso arba asmens tapatybės kortelės išdavimui ar keitimui reikalingus dokumentus pateikia tas iš tėvų, su kuriuo vaikas gyvena (vaiko gyvenamoji vieta nustatyta tėvų susitarimu arba teismo).
 • Kreipiantis dėl paso arba asmens tapatybės kortelės išdavimo vaikui iki 1 metų amžiaus, vaiko atvežti į ambasadą nereikia. Pateikiant vaiko nuo 1 m. iki 16 m. prašymą išduoti pasą arba asmens tapatybės kortelę, kartu su vienu iš tėvų arba globėjų turi atvykti ir vaikas.
 • Paso arba asmens tapatybės kortelės keitimas/išdavimas vaikui iki 16 m., jei asmens dokumentas neprarastas, užtrunka 3-4 savaites nuo prašymo pateikimo dienos.

Reikalingi dokumentai:

 • Vaiko pasas arba asmens tapatybės kortelė (jeigu neprarasti).
 • Vieno iš tėvų arba globėjų, kuris atvyks su vaiku, galiojantis pasas arba asmens tapatybės kortelė.
 • Konsulinis mokestis už paso išdavimą – 50 EUR (mokama ambasadoje banko kortele). 
 • Konsulinis mokestis už asmens tapatybės kortelės išdavimą – 100 EUR (mokama ambasadoje banko kortele). 

Paso arba asmens tapatybės kortelės keitimas/išdavimas asmenims nuo 16 metų

 • Prašymų pildyti iš anksto nereikia. Jie bus užpildyti priėmimo ambasadoje metu.
 • Paso arba asmens tapatybės kortelės keitimas/išdavimas, jei asmens dokumentas neprarastas, užtrunka 3-4 savaites nuo prašymo pateikimo dienos.

Reikalingi dokumentai:

 • Pasas arba asmens tapatybės kortelė (jeigu neprarasti).
 • Konsulinis mokestis už asmens tapatybės kortelės ar paso keitimą/išdavimą – 100* EUR (mokama ambasadoje banko kortele).

* Konsulinis mokestis už paso išdavimą ar keitimą sumažinamas 50 procentų:

 • LR piliečiams, kuriems nesukako 18 metų;
 • LR valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme nustatytą senatvės pensijos amžių sukakusiems LR piliečiams.

Paso arba asmens tapatybės kortelės keitimas/išdavimas asmenims, pakeitusiems pavardę po santuokos/ištuokos užsienio valstybėje

 • Prašymus įtraukti santuoką/ištuoką į apskaitą, pakeisti pavardę ir išduoti pasą arba asmens tapatybės kortelę nauja pavarde galima pateikti to pačio vizito metu. Prašymų pildyti iš anksto nereikia.
 • Paso arba asmens tapatybės kortelės keitimas/išdavimas, keičiant pavardę po santuokos/ištuokos, užtrunka apie du mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos.

Reikalingi dokumentai:

 • Santuokos liudijimas arba ištuokos liudijimas arba teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo, patvirtintas Apostille (legalizuotas) ir išverstas į lietuvių kalbą.
 • Įtraukiant į apskaitą santuoką, abiejų sutuoktinių pasai arba asmens tapatybės kortelės.
 • Įtraukiant į apskaitą ištuoką, pareiškėjo pasas arba asmens tapatybės kortelė.
 • Konsulinis mokestis už asmens tapatybės kortelės ar paso keitimą/išdavimą – 100* EUR (mokama ambasadoje banko kortele).

* Konsulinis mokestis už paso išdavimą ar keitimą sumažinamas 50 procentų:

 • LR piliečiams, kuriems nesukako 18 metų;
 • LR valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme nustatytą senatvės pensijos amžių sukakusiems LR piliečiams.

DĖMESIO:

 • Kreiptis į ambasadą dėl paso arba asmens tapatybės kortelės keitimo/išdavimo gali tik Lietuvos Respublikos piliečiai gyvenantys užsienyje, t.y. deklaravę išvykimą iš Lietuvos į užsienio valstybę.  Jokių dokumentų, patvirtinančių deklaruotą ar gyvenamąją vietą, pateikti nereikia. Ši informacija bus patikrinta priėmimo metu ir, jei reikės deklaruoti išvykimą iš Lietuvos, tai bus galima padaryti tuo pačiu metu.
 • Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos asmens tapatybės kortelę arba pasą išduoda/keičia tik bendrąja tvarka. Nuo prašymo pateikimo dienos tai gali užtrukti iki vieno mėnesio. Jei asmens tapatybės kortelė ar pasas keičiamas pasikeitus asmens duomenims (vardui, pavardei ar kt.) arba jei išduodamas pirmasis šis dokumentas vaikams, gimusiems iki 2008-07-22 ir įgijusiems kitos valstybės pilietybę – jo išdavimo laikas gali būti ilgesnis.
 • Skubos tvarka asmens tapatybės kortelę arba pasą keičia tik migracijos tarnybos Lietuvoje.
 • Jeigu Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybės kortelė ar pasas baigė galioti ar yra prarasti ir asmuo neturi kito galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės ar paso) ir prireikia skubiai grįžti į Lietuvą, konsulinė įstaiga gali išduoti grįžti į Lietuvą laikiną kelionės dokumentą – asmens grįžimo pažymėjimą.
 • Daugiau informacijos rasite čia.
 • Reikalavimus nuotraukoms rasite čia.

Dokumentų Lietuvos Respublikos pasui išduoti ar keisti pateikimas registruotu paštu arba per kurjerį

Jeigu Lietuvos Respublikos pilietis dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ar karantino laikotarpiu užsienio valstybėse taikomų valstybių sienų kirtimo arba judėjimo jų teritorijose ribojimų negali atvykti į Migracijos departamentą ar į LR įstaigą pateikti dokumentų dėl paso išdavimo ar keitimo, konsulinė įstaiga elektroninėmis vaizdo ir garso perdavimo priemonėmis įsitikinusi tokio piliečio tapatybe, gali dokumentus dėl paso išdavimo ar keitimo priimti registruotu paštu arba per kurjerį.

Dėl dokumentų pateikimo registruotu paštu arba per kurjerį su konsuline įstaiga turi būti susitarta iš anksto.

Prašymas ir dokumentai gali būti pateikti, jeigu:

 • piliečio, kuriam bus išduotas ar pakeistas pasas, duomenys yra Gyventojų registre;
 • jam jau buvo išduotas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas (išskyrus jeigu kreipiamasi dėl pirmojo paso išdavimo piliečiui iki vienerių metų amžiaus);
 • pilietis neturi galiojančio kelionės dokumento arba iki kelionės dokumento galiojimo pabaigos liko ne daugiau kaip 3 mėnesiai

Teikiant dokumentus dėl paso išdavimo ar keitimo registruotu paštu arba per kurjerį visiems piliečiams nuo 12 metų amžiaus šia tvarka išduodami pasai galios ne ilgiau kaip 12 mėn.  Dokumentų asmens tapatybės kortelės išdavimui ar keitimui registruotu paštu ar per kurjerį pateikti negalima.

Paso, asmens tapatybės kortelės arba asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenų (slaptažodžio) atsiėmimas

Atsiėmimas ambasadoje

Pasą, asmens tapatybės kortelę arba asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenis (slaptažodis) ambasadoje atsiimti gali:

 • pats pilietis
 • piliečio rašytiniame prašyme išduoti pasą ar asmens tapatybės kortelę nurodytas asmuo
 • piliečio įgaliotas asmuo, pateikęs notarine forma patvirtintą įgaliojimą
 • kitas teisėtas atstovas

Reikia pateikti turimą pasą arba asmens tapatybės kortelę (jeigu neprarasti) ir apmokėjimo už pasą arba asmens tapatybės kortelę kvitą (jeigu išsaugotas).

Atsiimti vaiko pirmąjį pasą arba asmens tapatybės kortelę turi vienas iš tėvų arba globėjų, pateikęs savo pasą arba asmens tapatybės kortelę.

Atsiimti piliečio iki 16 metų pasą arba asmens tapatybės kortelę turi vienas iš tėvų arba globėjų, pateikęs savo ir vaiko pasą arba asmens tapatybės kortelę (jeigu neprarasti).

Atsiimti piliečio nuo 16 iki 18 metų pasą arba asmens tapatybės kortelę gali pats pilietis arba vienas iš tėvų, globėjų, pateikęs savo pasą arba asmens tapatybės kortelę.

Jeigu pilietis neatvyksta į konsulinę įstaigą atsiimti išduoto dokumento per vienerius metus nuo dokumento išrašymo dienos, šis dokumentas paskelbiamas negaliojančiu ir nustatyta tvarka sunaikinamas.

Siuntimas paštu

Lietuvos Respublikos ambasada naują pasą, asmens tapatybės kortelę,  arba asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenis (slaptažodis) gali išsiųsti piliečiui konsulinės įstaigos pasirinktu saugiu būdu (apmoka pilietis). Siuntimo kaina Čekijos Respublikos teritorijoje – 380 CZK arba 15 EUR, siuntimas į Vokietiją – 599 CZK arba 25 EUR. Paštu gautas pasas, asmens tapatybės kortelė arba asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenys (slaptažodis) neaktyvuojami ir negalioja tol, kol konsulinė įstaiga paštu arba elektroninėmis priemonėmis negauna pranešimo apie paso gavimą.

Paštu gavus pasą, asmens tapatybės kortelę arba asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenis (slaptažodis) būtina užpildyti kartu gautą pranešimą ir jį nuskenavus arba nufotografavus atsiųsti į ambasadą elektroniniu paštu ([email protected]). Jeigu elektroniniu paštu to padaryti galimybės nėra, pranešimą į ambasadą galima siųsti ir paštu.

Tik gavus pranešimą, pasas arba asmens tapatybės kortelė (asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikatai) bus aktyvuoti ir pradės galioti.

Jei dokumentas buvo siunčiamas paštu, konsulinė įstaiga per nustatytą laiką negavusi pranešimo apie asmens tapatybės kortelės ar paso gavimą, informuoja Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybą apie asmens tapatybės kortelės ar paso dingimą. Migracijos valdyba atitinkamą dokumentą paskelbia dingusiu. Jeigu pilietis neatvyksta į konsulinę įstaigą atsiimti išduoto dokumento per vienerius metus nuo dokumento išrašymo dienos, šis dokumentas paskelbiamas negaliojančiu ir nustatyta tvarka sunaikinamas.

 

Naujienlaiškio prenumerata