Laikinas pasas

Sukurta 2019.02.12 / Atnaujinta 2022.05.26 15:34

Piliečiai, gyvenantys Šveicarijoje, dėl laikino paso išdavimo turėtų kreiptis į Lietuvos Respublikos konsulatą Ženevoje.

Dokumentai priimami tik iš anksto internetu užsiregistravus priėmimui.


Laikinas pasas – asmens kelionės dokumentas, kuris gali būti išduodamas Lietuvos Respublikos piliečiui (toliau – pilietis), esančiam užsienio valstybėje ir pageidaujančiam tęsti kelionę, kuriam Lietuvos Respublika yra išdavusi asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą.

Laikinas pasas gali būti išduodamas, jeigu piliečiui išduotas (turimas) asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas:

 • buvo prarastas;

 • tapo netinkamas naudoti;

 • pasibaigė jo galiojimo laikas;

 • pilietis neturi galiojančio kelionės dokumento.

Laikino paso išdavimo ir galiojimo terminai

Sutikrinęs duomenis ir nustatęs asmens tapatybę ir pilietybę, konsulinis pareigūnas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo visų reikiamų dokumentų gavimo konsulinėje įstaigoje dienos, priima sprendimą dėl laikino paso išdavimo. Laikinas pasas galioja ne ilgiau kaip vienus metus. Laikiną pasą skelbia negaliojančiu konsulinė įstaiga, teritorinės policijos įstaigos migracijos padalinys (toliau – migracijos tarnyba) arba Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.

Laikiną pasą pilietis privalo grąžinti konsulinei įstaigai arba migracijos tarnybai, jeigu:

 • atsiima naują asmens tapatybės kortelę ar naują pasą;

 • išnyksta priežastys, dėl kurių jam buvo išduotas laikinas pasas.

Prašydamas išduoti laikiną pasą, pilietis konsulinei įstaigai turi pateikti šiuos dokumentus:

 • nustatytos formos prašymą išduoti Lietuvos Respublikos laikiną pasą;

 • asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą;

 • piliečio amžių atitinkančią nuotrauką, kurios kitoje pusėje turi būti aiškiai užrašyti piliečio vardas (-ai) ir pavardė (-ės);

 • dokumentus arba paaiškinimą raštu, pagrindžiantį prašomo išduoti laikino paso galiojimo terminą;

 • teisės aktų nustatyta tvarka užpildytą pranešimą apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą;

Laikino paso išdavimo konsulinis mokestis - 50 EUR (mokamas ambasadoje banko kortele).

Nepilnamečio asmens iki 16 metų amžiaus prašymą ir dokumentus pateikia jo teisėtas atstovas, dalyvaujant pačiam nepilnamečiui asmeniui. Kai pateikiami nepilnamečio asmens iki vienų metų dokumentai, jam dalyvauti neprivaloma. Nepilnamečio asmens iki 16 metų amžiaus teisėtas atstovas kartu pateikia atstovavimą ir savo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.

Laikino paso atsiėmimas

Laikinas pasas išduodamas piliečiui asmeniškai, jo teisėtam atstovui ar įgaliotam asmeniui.

Jeigu pilietis prašyme išduoti laikiną pasą nurodė asmenį, kurį įgalioja atsiimti išrašytą laikiną pasą, tai tas asmuo, atsiimdamas laikiną pasą, pateikia savo galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Jeigu pilietis prašyme išduoti laikiną pasą nenurodė asmens, kurį įgalioja atsiimti išrašytą laikiną pasą, tai piliečiui išrašytą laikiną pasą gali atsiimti piliečio įgaliotas asmuo, pateikęs savo galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir teisės aktų nustatyta tvarka sudarytą įgaliojimą.

Jeigu pilietis pageidauja, kad konsulinė įstaiga laikiną pasą atsiųstų registruotąja pašto siunta ar kitu saugiu būdu, konsulinei įstaigai jis turi pateikti ir laisvos formos prašymą dėl laikino paso siuntimo. Jame turi būti nurodytas  adresas, kuriuo prašoma atsiųsti laikiną pasą, ir raštu patvirtinta, kad per 5 kalendorines dienas nuo laikino paso gavimo dienos pilietis rašytinį pranešimą apie laikino paso gavimą elektroniniu paštu, faksu ar paštu išsiųs konsulinei įstaigai. Laikino paso persiuntimo išlaidas apmoka pilietis.

Laikino paso išdavimo tvarką reglamentuojantys teisės aktai

Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymas;

Lietuvos Respublikos laikino paso išrašymo, išdavimo ir paskelbimo negaliojančiu tvarkos aprašas.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha