Konsulinės ir kitos pažymos

Sukurta 2019.02.12 / Atnaujinta 2021.06.07 08:31

Dokumentai priimami tik iš anksto internetu užsiregistravus priėmimui.

Ambasadoje gali būti išduodamos šios konsulinės pažymos:

 • apie šeiminę padėtį;
 • apie turimą Lietuvos Respublikos pilietybę;
 • dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo/neteistumo ;
 • vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo;
 • vietoj prarasto ar pasibaigusio galioti vairuotojo pažymėjimo;
 • apie asmens gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje arba užsienyje;
 • kad dokumentas, patvirtinantis asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę, grąžintas Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai;
 • kad dokumentai buvo pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai;
 • kitos konsulinės pažymos, kurių išdavimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Kreipiantis asmeniškai ambasadoje turi būti pateikta:

Konsulinis mokestis už pažymos išdavimą – 30 EUR (mokamas ambasadoje banko kortele).

Konsulinės pažymos išduodamos lietuvių ir čekų kalbomis ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo (gavimo) ambasadoje dienos. Kreipiantis paštu, o taip pat kai būtina gauti papildomų duomenų pažymai parengti, išdavimo terminas gali būti pratęstas iki 3-4 savaičių.

Konsulinė šeiminės padėties pažyma

Lietuvos Respublikos piliečiams, nuolat gyvenantiems Čekijos Respublikoje ir pageidaujantiems čia sudaryti santuoką, išduodama konsulinė pažyma apie asmens šeiminę padėtį.

Kreipiantis asmeniškai ambasadoje, kartu su prašymu bei asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu, reikia pristatyti dokumentus apie šeiminę padėtį bei jų kopijas:

 • gimimo liudijimas (jei nevedęs ar netekėjusi);
 • santuokos liudijimas (jei vedęs ar ištekėjusi);
 • ištuokos liudijimas (jei ištuoktas ar ištuokta);
 • sutuoktinio mirties liudijimas (jei našlys ar našlė).

Konsulinė teistumo/neteistumo pažyma

Piliečiams, nuolat gyvenantiems Čekijos Respublikoje, ambasada gali išduoti konsulinę pažymą dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ir teistumo/neteistumo, kuri gali būti pateikiama Čekijos Respublikoje įstaigoms ir institucijoms.

Konsulinė pažyma apie prarasto ar pasibaigusio galioti LT vairuotojo pažymėjimo duomenis

Jeigu praradote vairuotojo pažymėjimą ir kreipiatės dėl konsulinės pažymos apie prarasto vairuotojo pažymėjimo duomenis, kartu su prašymu išduoti konsulinę pažymą bei asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu, reikia pristatyti ir prašymą paskelbti prarastą vairuotojo pažymėjimą negaliojančiu (gali būti užpildytas ir ambasadoje).

Pagal Europos Sąjungos teisę vairuotojo pažymėjimą išduoda ir, prireikus, keičia tik valstybė, kurioje yra įprastinė asmens gyvenamoji vieta, todėl prarasti ar baigę galioti Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimai per ambasadą nekeičiami.

Jeigu nuolat gyvenate Čekijos Respublikoje ir praradote Lietuvoje išduotą vairuotojo pažymėjimą, taip pat jeigu pasibaigė Lietuvoje išduoto vairuotojo pažymėjimo galiojimo laikas, vietoje prarastojo ar negaliojančio vairuotojo pažymėjimo Jums reikia gauti Čekijos Respublikos vairuotojo pažymėjimą. Kreipiantis dėl Čekijos Respublikos vairuotojo pažymėjimo išdavimo jums bus reikalinga ambasados išduodama konsulinė pažyma, patvirtinanti Lietuvoje išduoto vairuotojo pažymėjimo duomenis.

Šeiminės padėties pažyma - legalizuota/patvirtinta pažyma Apostille

Piliečiai, kurie pageidauja sudaryti santuoką kitoje užsienio valstybėje nei Čekijos Respublika, gali kreiptis į ambasadą dėl  šeiminės padėties pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimo.  Ši pažyma yra ruošiama LR civilinės metrikacijos skyriaus Lietuvoje ir ji gali būti legalizuota arba patvirtinta pažyma Apostille.

Prašymą dėl legalizuotos/patvirtintos pažyma Apostille pažymos galite pateikti tik asmeniškai atvykę į ambasadą piliečių priėmimo valandomis.

Pažymos išdavimas ir jos legalizavimas/tvirtinimas pažyma Apostille paprastai užtrunka iki 6 savaičių. Pažyma išduodama lietuvių kalba.

Teistumo/Neteistumo pažyma - legalizuota/patvirtinta pažyma Apostille

Lietuvos Respublikos pilietis, kuris pageidauja pažymą pateikti kitoje užsienio valstybėje nei Jungtinė Karalystė, gali kreiptis į ambasadą gaunant Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduotą įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro pažymą. Ši pažyma gali būti legalizuota arba patvirtinta pažyma Apostille.

Prašymą dėl legalizuotos/patvirtintos pažyma Apostille pažymos galite pateikti tik asmeniškai atvykę į ambasadą piliečių priėmimo valandomis.

Pažymos išdavimas ir jos legalizavimas/tvirtinimas pažyma Apostille paprastai užtrunka iki 6 savaičių. Pažyma išduodama lietuvių kalba.

Naujienlaiškio prenumerata