Gyvenamosios vietos deklaravimas

Sukurta 2014.09.02 / Atnaujinta 2021.03.25 08:23

Piliečiai, gyvenantys Šveicarijoje, dėl gyvenamosios vietos deklaravimo turėtų kreiptis į Lietuvos Respublikos konsulatą Ženevoje.

 


Pagal Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymą, Lietuvos Respublikos piliečiai, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui, per 7 darbo dienas iki išvykimo privalo deklaruoti savo išvykimą iš Lietuvos. Nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą deklaruoja jų tėvai, įtėviai ar globėjai.

Jeigu Jūs iš Lietuvos išvykote trumpesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui, tačiau Čekijos Respublikoje likote gyventi ilgesnį laiką, savo išvykimą galite deklaruoti ir per ambasadą.

Išvykimą iš Lietuvos Respublikos galima deklaruoti:

  • Internetu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų („Paslaugos gyventojams/Gyvenamosios vietos deklaracijos“), jei naudojatės Lietuvos komercinių bankų internetine bankininkyste arba turite Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelę su aktyviu e-parašu;
  • Asmeniškai atvykus į ambasadą lankytojų priėmimo valandomis ir pateikus:
  • galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • jeigu turite nepilnamečių vaikų iki 16 metų ir jie gyvena su Jumis  – reikės pateikti ir jų asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Jeigu Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė ar pasas vaikui nebuvo išduoti, pateikiamas vaiko gimimo įrašą liudijantis išrašas;
  • globą (rūpybą) ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus ar šių dokumentų įstatymų nustatyta tvarka patvirtintus nuorašus (kopijas) ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu nepilnamečio asmens gyvenamąją vietą deklaruoja globėjas (rūpintojas) ar socialinės globos įstaigos atstovas;
  • gyvenamosios vietos deklaraciją.

DĖMESIO:

Gyvenamosios vietos deklaravimas nėra susijęs su Gyventojų pajamų deklaravimu (GPD) ir Privalomojo socialinio draudimo (PSD) įmokų administravimu. Rekomenduojame dėl konsultacijų mokesčių klausimais kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją. Informacija privalomojo sveikatos draudimo klausimais skelbiama Sodros interneto svetainėje.

Naujienlaiškio prenumerata