Dokumentų legalizavimas

Sukurta 2014.09.02 / Atnaujinta 2021.06.07 08:31

Piliečiai, gyvenantys Šveicarijoje, dėl dokumentų legalizavimo turėtų kreiptis į Lietuvos Respublikos konsulatą Ženevoje.

Dokumentai priimami tik iš anksto internetu užsiregistravus priėmimui.

 


 

Valstybių, kurios nėra prisijungusios prie Hagos konvencijos, institucijų išduoti dokumentai gali būti legalizuojami Lietuvos Respublikos ambasadoje Prahoje, jei jie bus pateikiami Lietuvos Respublikoje. Dokumentai legalizuojami po to, kai juos legalizavo atitinkamos valstybės diplomatinė atstovybė Prahoje. 

 1. Dokumentų legalizavimas – tai dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas.
 2. Gali būti legalizuojami LR valstybės išduoti oficialūs dokumentai arba jų nuorašai ir užsienio valstybės legalizuoti dokumentai.
 3. Dokumentai turi būti tvarkingi, įskaitomi. Jeigu dokumentą sudaro keli lapai, jie turi būti sunumeruoti ir susiūti.
 4. Dokumentai, turintys Lietuvos tarybų socialistinės respublikos (LTSR) atributiką, nėra legalizuojami. Jie turi būti pakeisti naujais dokumentais.
 5. Diplomas ir jo priedas yra 2 dokumentai.
 6. LR dokumentas LR URM  užsienio valstybės URM.
 7. LR dokumentas  LR URM  užsienio valstybės ambasada  užsienio valstybės URM.
 8. LR dokumentasLR ambasada užsienio valstybės ambasada.
 9. Užsienio valstybės dokumentas užsienio valstybės URM LR URM.
 10. Užsienio valstybės dokumentas užsienio valstybės ambasadaLR ambasada.

Konsulinis dokumentų legalizavimas yra konsulinės įstaigos pareigūno atliekamas dokumente esančio parašo, antspaudo ir pasirašiusio asmens pareigų tikrumo patvirtinimas, kuris reikalingas tam, kad vienos valstybės dokumentus ir aktus galėtų svarstyti kitos valstybės institucijos, šie dokumentai įvykdytų ar sukeltų teisines pasekmes kitoje valstybėje, jeigu tarptautinės sutartys ir susitarimai nenumato kitaip.

Legalizuojami šie dokumentai:

 • civilinės būklės aktų (gimimo, tėvystės nustatymo, įvaikinimo, santuokos, ištuokos, vardo ar pavardės pakeitimo, mirties) liudijimai;
 • įmonių dokumentai (įmonės steigimo aktas arba steigimo sutartis, įmonės registravimo pažymėjimas, įmonės įstatai, jų papildymai bei pakeitimai ir kt.);
 • mokymosi, studijų dokumentai (atestatai, diplomai ir kt.);
 • įvairių organizacijų, įmonių ir įstaigų išduotos pažymos, liudijimai, sertifikatai (kvalifikacijos, veterinarinės pažymos, pažymos dėl kalinimo, turėto ir turimo turto, darbo, dėl gyvenamosios vietos, giminystės liudijimai, produkcijos kilmės sertifikatai ir t.t.).

Gali būti legalizuojami ir kiti dokumentai, jei tai neprieštarauja teisės aktams. Dokumentai nelegalizuojami, jei jų turinys prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams bei tarptautinėms sutartims, kurias yra pasirašiusi Lietuvos Respublika. Pateikiami legalizavimui dokumentai turi būti pasirašyti kompetentingo pareigūno ir patvirtinti dokumentą išdavusios valstybės institucijos antspaudu. Legalizuojamų dokumentų kopijų (nuorašų) tikrumas turi būti patvirtintas notariškai. Dokumentą pasirašiusio asmens vardas ir pavardė turi būti išskaitomi, spaudai - aiškūs. Dokumentai pagal galimybę turėtų būti išversti į kalbą tos valstybės, kurioje jie bus pateikiami arba anglų kalbą. Dokumentai yra legalizuojami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Legalizavimas gali būti atidėtas esant būtinumui įsitikinti dokumente esančio parašo ar antspaudo tikrumu.

Kur kreiptis dėl Lietuvoje išduotų dokumentų tvirtinimo pažyma Apostille?

Lietuvos Respublikoje išduotus dokumentus pažyma Apostille tvirtina Užsienio reikalų ministerijos Konsulinis departamentas (J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilnius) arba notaras.

Tokie dokumentai yra:

 • išduodami valstybės jurisdikcijai priklausančių valstybinių institucijų arba valstybės pareigūnų, įskaitant ir tuos, kuriuos išduoda prokuroras, teismo pareigūnas arba teismo vykdytojas;
 • administraciniai dokumentai;
 • notariniai aktai;
 • fizinių asmenų pasirašytų dokumentų oficialūs patvirtinimai: dokumentų registracijos arba jų buvimo tam tikrą dieną patvirtinimai; parašų oficialūs ir notariniai paliudijimai.

Pažyma Apostille netvirtinami diplomatinių ir konsulinių pareigūnų išduoti dokumentai bei administraciniai dokumentai, tiesiogiai susiję su prekybos arba muitinės operacijomis.

Norėdami Lietuvoje išduotus dokumentus patvirtinti pažyma Apostille, galite:

 • kreiptis į bet kurį Lietuvos notarą asmeniškai;
 • kreiptis į Lietuvos Respublikos ambasadą su prašymu tarpininkauti, persiunčiant dokumentus į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją. Už dokumentų legalizavimą ar tvirtinimą pažyma Apostille imamas nustatyto dydžio konsulinis mokestis.

SVARBU:

Pažyma Apostille dokumentai tvirtinami Užsienio reikalų ministerijos Konsuliniame departamente tik tuomet, kai dėl jų patvirtinimo kreipiamasi per ambasadą.

Asmenys, pageidaujantys Lietuvoje išduotą dokumentą patvirtinti pažyma Apostille ambasadai Prahoje turi pateikti šiuos dokumentus:

 • Užpildytą prašymą dėl dokumento patvirtinimo pažyma (Apostille);
 • Užpildytą prašymą dėl dokumentų pareikalavimo, gavimo ir perdavimo;
 • Lietuvos Respublikos pasą ar asmens tapatybės kortelę, arba notarine tvarka patvirtintą Lietuvos Respublikos paso puslapio su nuotrauka ir duomenimis ar asmens tapatybės kortelės kopiją;
 • pažyma (Apostille) tvirtinamo dokumento originalą;

Konsulinis mokestį už tarpininkavimą patvirtinant dokumentą pažyma Apostille – 20 EUR (mokamas ambasadoje grynaisiais pinigais).

Daugiau informacijos apie dokumentų legalizavimą bei dokumentų tvirtinimą pažyma (Apostille) rasite Užsienio reikalų ministerijos konsulinės informacijos svetainėje.

SVARBU:

Konsuline pažyma (Apostille) gali būti tvirtinami tik po 1991 m. kovo 11 d. išduoti civilinės būklės liudijimai. Jeigu Jūsų civilinės būklės liudijimas yra išduotas iki 1991 m. kovo 11 d., Jūs kartu turite kreiptis dėl kartotinio civilinės būklės liudijimo išdavimo.

Naujienlaiškio prenumerata