Civilinė metrikacija

Sukurta 2014.08.27 / Atnaujinta 2021.06.07 08:30

Piliečiai, gyvenantys Šveicarijoje, dėl civilinės metrikacijos turėtų kreiptis į Lietuvos Respublikos konsulatą Ženevoje.

Dokumentai priimami tik iš anksto internetu užsiregistravus priėmimui.

 Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo registravimas

Lietuvos Respublikos teisės aktai nustato, kad vaiko, kurio abu ar vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, gimimas po 1990 m. kovo 11 d. įregistruotas užsienio valstybės institucijoje, jo tėvai privalo šį gimimą įtraukti į apskaitą jų gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigoje. Jeigu vaiko tėvai neturi gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje, vaiko gimimas įtraukiamas į apskaitą jų paskutinės gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje civilinės metrikacijos įstaigoje arba Vilniaus miesto civilinės metrikacijos įstaigoje. Gimimas apskaitomas nepriklausomai nuo vaiko pilietybės.

Dokumentus vaiko gimimui įtraukti į apskaitą tėvai gali pateikti kompetentingai Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigai asmeniškai, arba per Lietuvos Respublikos ambasadą. Dokumentai per ambasadą gali būti pateikti, jei tėvai teisės aktų nustatyta tvarka yra deklaravę išvykimą iš Lietuvos.

Dėl vaiko gimimo apskaitymo į Lietuvos Respublikos ambasadą Prahoje būtina atvykti asmeniškai ir pateikti:

 • Čekijos Respublikoje išduotą vaiko gimimo aktą patvirtinantį dokumentą, patvirtintą pažyma Apostille ir išverstą į lietuvių kalbą; Daugiau informacijos: https://keliauk.urm.lt/lt/gyvenantiems-uzsienyje/konsulines-funkcijos-lietuvos-pilieciams/dokumentu-legalizavimas-ir-tvirtinimas-pazyma-apostille ;
 • Prašymą įtraukti į apskaitą vaiko, gimusio užsienio valstybėje, gimimą (galima užpildyti ambasadoje);
 • Galiojančius vaiko tėvų Lietuvos Respublikos pasus arba asmens tapatybės korteles (jei vienas iš vaiko tėvų - ne Lietuvos Respublikos pilietis, prašome pateikti jo galiojantį asmens tapatybę  patvirtinantį dokumentą arba asmens dokumento notariškai patvirtintą kopiją);
 • Jei vaikas turi kitos valstybės pilietybę – vaiko užsienio valstybės pasas arba asmens tapatybės kortelė bei kitos valstybės  atitinkamos tarnybos išduotas dokumentas apie pilietybės įgijimą su pažyma (Apostille) ir vertimu į lietuvių kalbą.

Pateikiant dokumentus dėl vaiko, gimusio užsienio valstybėje, abiejų vaiko tėvų dalyvavimas būtinas tuo atveju, jei tėvai nėra deklaravę išvykimo iš Lietuvos. Jei tėvų deklaruota gyvenamoji vieta yra Čekijos Respublika, pakanka, kad vienas iš tėvų (rekomenduojama Lietuvos Respublikos pilietis) pateiktų dokumentus.

Vaiko, gimusio užsienio valstybėje, gimimo registravimas gali užtrukti maždaug mėnesį (tam tikrais atvejais ir ilgiau).

Konsulinis mokestis už civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimą –5 EUR* (mokama ambasadoje banko kortele).

*Konsulinis mokestis už gimimo įrašą liudijančio išrašo išdavimą neimamas, kai jį prašoma išduoti įregistravus gimimą;

Užsienio valstybėje sudarytos santuokos ar ištuokos registravimas

Sudarę santuoką (bei išsituokę) užsienyje, Lietuvos Respublikos piliečiai privalo civilinės būklės pokyčius apskaityti Civilinės metrikacijos įstaigoje Lietuvoje. Ambasada tarpininkauja reikalingus dokumentus perduodant apskaitymui Lietuvoje. Prašymus apskaityti santuoką tarpininkaujant Lietuvos Respublikos ambasadai Prahoje gali pateikti Lietuvos Respublikos piliečiai, nuolat gyvenantys Čekijos Respublikoje, deklaravę išvykimą iš Lietuvos. Jei deklaruoti išvykimo iš Lietuvos nepageidaujama, prašymas apskaityti santuoką (ar ištuoką) turi būti pateikiamas civilinės metrikacijos įstaigai pagal piliečio gyvenamąją vietą Lietuvoje.

Santuokai/ištuokai apskaityti ambasadai turi būti pateikiami šie dokumentai:

Dokumentų dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo ar anuliavimo ir dėl užsienio valstybėse įregistruotų ar patvirtintų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą priėmimas ir perdavimas 30 EUR (mokama ambasadoje banko kortele).

Lietuvos Respublikos santuokos liudijimas gaunamas per mėnesį, norintys gauti išduotą liudijimą atgal paštu, turėtų atsinešti voką su atgaliniu adresu ir reikiamu pašto ženklų skaičiumi.

Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą

Ambasada priima prašymus įtraukti į apskaitą užsienyje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio mirtį ir perduoda juos civilinės metrikacijos įstaigai Lietuvoje. Prašymą gali pateikti mirusiojo giminės, artimieji ar bet kuris kitas suinteresuotas asmuo.

Būtina pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą užsienyje mirusio asmens mirties įtraukimui į apskaitą (galima užpildyti ir ambasadoje).
 2. Prašymą pateikiančio asmens tapatybę liudijantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečiai - Lietuvos Respublikos pasą arba asmens tapatybės kortelę);
 3. Užsienio valstybėje išduotą mirties įregistravimą patvirtinantį dokumentą (mirties liudijimą, mirties akto įrašą, formą C pagal Konvenciją). Mirtį liudijantis dokumentas turi būti išverstas į lietuvių kalbą, išskyrus daugiakalbį išrašą (forma C) pagal Konvenciją;
 4. Mirusiojo asmens Lietuvos Respublikos pasą arba asmens tapatybės kortelę (jei turi).

Konsulinis mokestis už civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimą –5 EUR* (mokama ambasadoje banko kortele).

*Konsulinis mokestis už mirties įrašą liudijančio išrašo išdavimą neimamas, kai jį prašoma išduoti įregistravus mirtį;

Vardo ir pavardės keitimas (ne dėl santuokos ar ištuokos)

Informuojame, kad dėl vardo ar pavardės keitimo, nesusijusio su santuokos sudarymu ar nutraukimu – pvz. pageidaujant sutrumpinti vardą ar pavardę, norint susigrąžinti senelių ar prosenelių turėtą vardą ar pavardę, dalyvaujant liudytojų apsaugos programoje bei kitais atvejais, galite kreiptis į ambasadą. Ambasados pareigūnas Jus informuos apie galimybę pakeisti vardą ar pavardę bei kokių dokumentų prireiks atvykstant į ambasadą.

Vardo ar pavardės keitimas užtrunka 3 - 6 mėnesius. Gavus vardo ar pavardės keitimo liudijimą, Lietuvos ambasadoje Prahoje galėsite keisti ir Lietuvos Respublikos pasą.

Prieš nuspręsdami keisti vardą ar pavardę, atkreipkite dėmesį, kad:

 • Vardas gali būti keičiamas, jeigu pasirinktas vardas atitinka asmens lytį, neprieštarauja gerai moralei ir Lietuvos Respublikos viešajai tvarkai, kitu vardu, kai turimas negražiai skamba ar sunku jį ištarti, kai asmuo nori dvigubą vardą pakeisti į vieną iš jų arba atvirkščiai ar pageidauja, kad jo vardas būtų rašomas pagal tarimą (t. y. su lietuviškomis galūnėmis) ir nesugramatintas (t. y. be lietuviškų galūnių) arba atvirkščiai.
 • Pavardė keičiama, kai norima turėti tėvų, senelių, prosenelių ar kitų protėvių, patėvio (pamotės) ar buvusio globėjo (rūpintojo) pavardę, kai asmuo pasikeitė pavardę užsienio valstybėje, turi pavardės formą, neatitinkančią jo lyties, ar pavardę, kuri žemina jo orumą ar yra nepatogi vartoti, kai norima susitrumpinti pavardę, jeigu ta pavardė tradicinėje vartosenoje turi trumpesnį nepriesaginį variantą, kai asmuo dalyvauja liudytojų apsaugos programoje.

Civilinės būklės akto išrašų išdavimas

Nuo 2017 m. sausio 1 d. gimimo, santuokos, ištuokos, mirties ir vardo ar pavardės keitimo liudijimai neišduodami. Lietuvos piliečiai gali pateikti prašymus Lietuvos Respublikos ambasadoje ir gauti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą.

Santuokos, ištuokos, vardo ar pavardės keitimo įrašą liudijantis išrašas išduodamas asmeniui, kuriam įrašytas atitinkamas civilinės būklės akto įrašas, taip pat jo atstovui.

Gimimo įrašą liudijantis išrašas išduodamas asmeniui, sulaukusiam 16 metų, taip pat, nepriklausomai nuo asmens amžiaus, jo tėvams ir įtėviams.

Mirusio asmens civilinės būklės aktų įrašus liudijantys išrašai išduodami mirusiojo sutuoktiniui, artimiesiems giminaičiams ir įpėdiniams pagal įstatymą ir testamentą.

Dokumentai, pateikiami prašant išduoti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą:

 • Prašymas (pildomas ambasadoje);
 • Lietuvos Respublikos pasas ar asmens tapatybės kortelė (ATK);
 • Prarasto ar išduoto iki 1991 m. kovo 11 d. gimimo, santuokos, ištuokos ar mirties liudijimo kopija (esant galimybei);

Konsulinis mokestis už civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimą –5 EUR* (mokama ambasadoje banko kortele).

*Konsulinis mokestis už gimimo įrašą liudijančio išrašo išdavimą neimamas, kai jį prašoma išduoti įregistravus gimimą;

*Konsulinis mokestis už mirties įrašą liudijančio išrašo išdavimą neimamas, kai jį prašoma išduoti įregistravus mirtį.

Naujienlaiškio prenumerata