Témata Označ všeOznač vše

Jak nás najdete?

Tel. +42 02 572 101 22 , +42 02 572 101 23
E-mail
Zprávy Tisknout RSS

Ohledně žádostí o jednorázové vyplacení symbolické náhrady za soukromý nemovitý majetek vyvlastněný v Litvě během okupace totalitními režimy

Vytvořeno 2023.03.08 / Aktualizováno 2023.03.08 16:05

Dne 20. prosince 2022 Seimas Litevské republiky novelizoval zákon Litevské republiky o odškodnění z dobré vůle za nemovitý majetek židovských náboženských obcí č. XI-1470 (dále jen „zákon“).

Podle novelizovaného zákona se odškodnění za nemovitý majetek protiprávně vyvlastněný totalitními režimy během okupace vyplácí nejen za stávající nemovitý majetek litevských židovských náboženských obcí, s výjimkou pozemků, ale i za nemovitý majetek osob židovského původu, které žily v Litvě před druhou světovou válkou nebo během ní, s výjimkou pozemků, k němuž neměly ony samy nebo jejich dědicové právní možnost obnovit vlastnická práva postupem stanoveným v zákoně Litevské republiky o obnově vlastnických práv občanů k existujícímu nemovitému majetku, jakož i k nemovitému majetku bez dědiců, který převzal do vlastnictví stát, protože zůstal bez vlastníků nebo dědiců v důsledku holocaustu.

Dne 15. února 2023 vláda Litevské republiky svým usnesením č. 93 určila veřejnou instituci „Nadace pro vypořádání náhrady z dobré vůle za nemovitý majetek židovských náboženských obcí“ (dále jen „Nadace dobré vůle“) ke správě náhrady z dobré vůle, jak byla stanovena podle novelizovaného zákona.

Nadace dobré vůle vyzývá oprávněné osoby, které přežily holocaust, a jejich dědice k podání žádosti o jednorázové vyplacení odškodnění za soukromý nemovitý majetek vyvlastněný v Litvě během okupace totalitními režimy.

Veškeré informace a dokumenty k žádosti naleznete na níže uvedeném odkazu:

https://gvf.lt/en/2023/02/20/the-good-will-foundation-invites-to-submit-an-application-for-one-time-payment-of-symbolic-compensation-for-the-private-real-property-expropriated-in-lithuania-during-the-occupation-of-totalitarian-re/

Zápis na zprávy

Captcha