Jak nás najdete?

Tel. +42 02 572 101 22 , +42 02 572 101 23
E-mail

Pracovní náplň konzulárních úředníků

Vytvořeno 2014.10.20 / Aktualizováno 2015.03.05 11:58

Konzulární úředníci nemohou:

 • Vykonávat činnost cestovních agentur, překladatelů nebo průvodců.
 • Poskytovat služby pohřebních ústavů.
 • Poskytovat bankovní nebo poštovní služby.
 • Zprostředkovávat práci v zahraničí, zahraniční víza, povolení k pobytu nebo pracovní povolení.
 • Postarat se o nocleh nebo jiný prostor pro bydlení.
 • Zajistit v lékařských či vězeňských zařízeních lepší standard, než který dostávají místní obyvatelé.
 • Z osobních prostředků půjčovat nebo jinak poskytovat peníze, najímat advokáta, platit účty v nemocnici, hotelu nebo jiné.
 • Ovlivňovat nebo jinak se vkládat do práce zahraničního soudnictví nebo jiných úřadů.

Konzulární úředníci mohou:

 • V případě ztráty pasu nebo jiného cestovního dokumentu v zahraničí vydávat náhradní cestovní doklad.
 • V případě ztráty řidičského průkazu nebo osvědčení o registraci vozidla v zahraničí vydávat potřebné osvědčení.
 • Přijímat žádosti o občanství Litevské republiky.
 • Přijímat žádosti o vydání nebo výměnu pasu Litevské republiky.
 • Přijímat prohlášení o pobytu od občanů, kteří odjeli z Litvy na čas delší než 6 měsíců, pokud to již nebylo učiněno v Litvě.
 • Přijímat žádosti občanů Litevské republiky o změny, opravy a doplnění stavu v evidenci obyvatel.
 • Zprostředkovávat získání archivních osvědčení.
 • Zprostředkovávat získání výpisu z rejstříku trestů.
 • Vydávat konzulární potvrzení dle platné legislativy.
 • Provádět notářské zápisy.
 • Provádět konzulární ověřování dokumentů.
 • Podávat informace a vydávat povolení k převozu ostatků do Litvy.
 • V případě ztráty peněz v zahraničí informovat o nejrychlejších způsobech, jakými blízcí v Litvě mohou převést peníze do zahraničí.
 • V případě nutnosti se setkat se zadrženými občany Litevské republiky a navštívit je ve vězení.
 • Vyžadovat, aby vzhledem k občanům Litevské republiky, kteří jsou zadrženi či odsouzeni, byly dodržovány zákony příslušné cizí země a mezinárodní úmluvy.
 • V období voleb poskytnout občanům Litevské republiky možnost hlasovat v prostorách diplomatických zastoupení či konzulárních úřadů.
 • Vydávat víza Litevské republiky občanům cizích států.
 • Přijímat žádosti občanů cizích států o povolení k přechodnému pobytu v Litvě.

Zápis na zprávy

Captcha