Vertimai

Sukurta 2014.08.27 / Atnaujinta 2020.06.23 08:05

Lietuvos Respublikos ambasada Čekijos Respublikoje dokumentų vertimų neatlieka ir vertimų tikrumo netvirtina.

Čekijos Respublikos teisingumo ministerijos skelbiamų prisiekusiųjų vertėjų sąrašą rasite čia (rinktis „Tlumočník“>Jazyk>“LITEVSKÝ“).

Jeigu dokumento vertimą pateiksite Čekijos Respublikoje, rekomenduojame reikalavimus vertimui išsiaiškinti toje institucijoje, įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje, kuriai teiksite vertimą.

Jei dokumento vertimą per Lietuvos Respublikos ambasadą Čekijos Respublikoje pateiksite Lietuvos Respublikos institucijoms, LR ambasadai Čekijos Respublikoje pateikiamas dokumento vertimas turi atitikti Dokumentų rengimo taisykles: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403753/asr.

Dokumento vertimas turi būti tikslus, atitikti lietuvių kalbos taisykles ir turi būti susiūtas su verčiamo dokumento originalu arba kopija (šiuo atveju kartu su dokumento vertimu LR ambasadai Čekijos Respublikoje turi būti pateikiamas ir verčiamo dokumento originalas). Dokumento vertime turi būti nuoroda, kad dokumentą išvertęs asmuo prisiima atsakomybę už vertimo iš vienos kalbos į kitą teisingumą, taip pat nurodyta, iš kurios kalbos į kurią kalbą verčiama. Po šiuo įrašu dokumentą išvertęs asmuo turi nurodyti savo vardą, pavardę ir pasirašyti.“

 


 

Naujienlaiškio prenumerata