Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA ČEKIJOS RESPUBLIKOJE

Adresas: Pod Klikovkou 1916/2, 15000 Praha 5, Smichov, CZECH REPUBLIC

plačiau »

Tel. +42 02 572 101 22 , +42 02 572 101 23
Faksas +42 02 572 101 24
El. paštas

Konsulinė registracija

Sukurta 2014.09.02

Konsulinė registracija yra skirta Lietuvos Respublikos piliečiams, kurie nuolat (ilgiau nei 6 mėnesius) gyvena užsienyje. Atkreipiame dėmesį, kad konsulinė registracija piliečio prašymu atliekama ir tada, kai pilietis nėra deklaravęs išvykimo iš Lietuvos, nes visada nurodoma faktinė piliečio gyvenamoji vieta, kuri nebūtinai turi sutapti su deklaruota gyvenamąja vieta. 

Tokiems Lietuvos Respublikos piliečiams Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose siūloma prisiregistruoti, užpildant nustatytos formos anketą, kurią po to galima atsiųsti į atstovybę paštu, faksu arba e-paštu. Konsulinę registraciją taip pat galima atlikti internetu.

Anketą galima užpildyti tiesiogiai internete arba ją išsispausdinti ir užpildyti ranka. Registracijos anketą taip pat galima gauti Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose.

Konsulinis pareigūnas jo konsulinėje apygardoje gyvenančio Lietuvos Respublikos piliečio pageidavimu jo duomenis įrašo į diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos duomenų bazę.

Konsulinė registracija Lietuvos Respublikos piliečiams nėra privaloma ir yra pagrįsta piliečio laisvo apsisprendimo principu.

Lietuvos Respublikos piliečiams gyvenantiems užsienyje rekomenduojama įtraukti savo duomenis į konsulinės įstaigos duomenų bazę, tam, kad juos galima būtų informuoti rinkimų ar kitais svarbiais atvejais, taip pat remiantis šia duomenų baze, būtų galima jiems lengviau teikti konsulinę pagalbą ar informuoti artimuosius.

Prašymo registruoti formoje Lietuvos Respublikos pilietis nurodo tuos duomenis, kuriuos jis pageidauja įtraukti į konsulinės įstaigos duomenų bazę.  Lietuvos Respublikos piliečio vardas, pavardė, asmens kodas ir faktinė gyvenamoji vieta atliekant konsulinę registraciją, įtraukiami visada, o kitų duomenų pilietis neprivalo teikti.

Konsulinė registracija yra naudinga, nes atstovybė, turėdama piliečių duomenis, galėtų:

  • siųsti piliečiams svarbią konsulinę informaciją ir naujienas;
  • įtraukti piliečius į Lietuvos Respublikos rinkėjų sąrašus;
  • susisiekti su piliečiais terorizmo ar kitos grėsmės atveju;
  • suteikti piliečiams kitą svarbią informaciją (pvz., informuoti apie Lietuvoje esantiems artimiesiems atsitikusią nelaimę ir pan.).

Užsiregistravę Lietuvos Respublikos piliečiai kartą per metus turėtų susisiekti su atstovybe ir patikslinti galimai pasikeitusius savo asmens duomenis.

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys Lietuvos Respublikos piliečių konsulinę registraciją užsienyje, yra:

Asmens duomenys, pateikti konsulinės registracijos anketoje, saugomi remiantis Įstatymu.

Naujienlaiškio prenumerata