Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA ČEKIJOS RESPUBLIKOJE

Adresas: Pod Klikovkou 1916/2, 15000 Praha 5, Smichov, CZECH REPUBLIC

plačiau »

Tel. +42 02 572 101 22 , +42 02 572 101 23
Faksas +42 02 572 101 24
El. paštas

Civilinė metrikacija

Sukurta 2014.08.27 / Atnaujinta 2016.06.14 13:29

DĖMESIO:

Lietuvos Respublikos piliečių po 1990 m. kovo 11 d. užsienio valstybėje sudaryta ar nutraukta santuoka turi būti įtraukta į apskaitą ir Lietuvoje.

Konsulinė pažyma dėl šeimyninės padėties

Jeigu Lietuvos Respublikos pilietis nori sudaryti santuoką Čekijoje, informaciją apie būtinus pateikti dokumentus turėtų suteikti Čekijos civilinės metrikacijos įstaiga, kuri registruos santuoką.

Paprastai santuokai įregistruoti yra prašoma pateikti galiojantį asmens dokumentą, gimimo liudijimą ir pažymą apie šeiminę padėtį.

Tvarkantis dokumentus dėl santuokos sudarymo, Lietuvoje civilinės metrikacijos įstaigoje galima iškarto išsiimti gimimo akto įrašą pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos Konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis – kadangi Lietuva prisijungusi prie aukščiau minėtos Vienos konvencijos, šį dokumentą galima bus pateikti civilinės metrikacijos įstaigai be tvirtinimo Apostille ir be vertimo.

Pažymą apie šeiminę padėtį išduoda Lietuvos ambasada Prahoje. Besikreipdamas dėl pažymos išdavimo, Lietuvos pilietis turėtų atvykti į Ambasadą asmeniškai.

Pažymai gauti ambasadai turi būti pateikiami šie dokumentai:

 • užpildytas prašymas konsulinei pažymai gauti. Pildoma ranka, tai duomenys turi būti rašomi didžiosiomis lietuviško raidyno raidėmis;
 • Lietuvos Respublikos piliečio asmens dokumentas ar notarine tvarka patvirtintas jo nuorašas;
 • Konsulinis mokestis turi būti sumokėtas pateikiant dokumentus ambasadoje 30 eurų grynais;
 • Dėl pažymos gavimo siūlome susitarti iš anksto telefonu +420737378075 arba e. paštu [email protected].

SVARBU:

Visi užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai (santuokos liudijimas, ištuokos liudijimas ir pan.) turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma Apostille ir išversti į lietuvių kalbą.

Ambasadoje pažyma išduodama čekų kalba, jos papildomai tvirtinti Apostille nereikia. Pažyma išduodama per 10-14 darbo dienų, norintys gauti išduotą pažymą atgal paštu, turėtų atsinešti voką su atgaliniu adresu ir reikiamu pašto ženklų skaičiumi. Dėl pažymos išdavimo siūlome susitarti iš anksto telefonu +420737378075 arba e. paštu [email protected].

Pažymą apie šeiminę padėtį taip pat išduoda civilinės metrikacijos įstaigos pagal gyvenamąją vietą Lietuvoje.

SVARBU:

 • Visi Čekijos institucijoms pateikiami Lietuvoje išduoti dokumentai turi būti patvirtinti Apostille ir išversti į čekų kalbą. Dėl tvirtinimo Apostille reikia kreiptis į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinį departamentą Vilniuje, J.Tumo-Vaižganto 2, tel. 2362613 arba į ambasadą Prahoje.
 • Mokestis už dokumento legalizavimą 10 EUR Lietuvoje, ambasadoje 20 Eur grynais.

Užsienyje sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą Lietuvoje

Prašymus apskaityti santuoką tarpininkaujant Lietuvos Respublikos ambasadai Prahoje gali pateikti Lietuvos Respublikos piliečiai, nuolat gyvenantys Čekijos Respublikoje, teisės aktų nustatyta tvarka deklaravę išvykimą iš Lietuvos. Jei deklaruoti išvykimo iš Lietuvos nepageidaujama, prašymas apskaityti santuoką turi būti pateikiamas civilinės metrikacijos įstaigai pagal piliečio gyvenamąją vietą Lietuvoje.

Santuokai apskaityti ambasadai turi būti pateikiami šie dokumentai:

 • užsienio valstybės institucijos išduotas santuokos liudijimas su vertimu ir Apostille arba tarptautinis santuokos akto įrašas pagal 1976 m. Vienos konvencijos nustatytą formą, pastaruoju atveju dokumento nereikia nei versti, nei tvirtinti Apostille;
 • užpildytas prašymas apskaityti santuoką. Prašymą galima pildyti kompiuteriu, atspausdinus - pasirašyti. Jei pildoma ranka, tai duomenys turi būti rašomi didžiosiomis lietuviško raidyno raidėmis;
 • Lietuvos Respublikos piliečio ir  sutuoktinio pasai ar notarine tvarka patvirtinti jų nuorašai;
 • Dėl santuokos apskaitos siūlome susitarti iš anksto telefonu +420737378075 arba e. paštu [email protected];
 • Lietuvos Respublikos santuokos liudijimas gaunamas per mėnesį, norintys gauti išduotą liudijimą atgal paštu, turėtų atsinešti voką su atgaliniu adresu ir reikiamu pašto ženklų skaičiumi.

DĖMESIO:

 • Visi užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai (santuokos liudijimas, gimimo liudijimas, ištuokos liudijimas ir pan.), išskyrus išduotus pagal 1976 m. Vienos konvencijos nustatytą formą, turi būti legalizuoti ir išversti į lietuvių kalbą.
 • Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai yra siunčiami į Lietuvą ir pateikėjui negrąžinami. Jeigu pateikėjas nori pasilikti dokumento originalą, atstovybei pateikiama legalizuoto (patvirtinto Apostille) ir išversto į lietuvių kalbą dokumento kopija ir originalas (palyginimui).
 • Konsulinis mokestis už santuokos apskaitymą ir santuokos liudijimo išdavimą – 20 Eur.
 • Konsulinis mokestis turi būti sumokėtas pateikiant dokumentus grynais pinigais.

Pakartotinio gimimo, santuokos, ištuokos liudijimo pareikalavimas iš Lietuvos

Kartotinis civilinės būklės liudijimas yra išduodamas vietoje prarastojo arba piliečiui pageidaujant pakeisti iki 1991 m. kovo 11 d. išduotą liudijimą.

Lietuvos Respublikos piliečiai, deklaravę savo išvykimą iš Lietuvos, kartotinius gimimo, santuokos, ištuokos ar mirties liudijimus gali gauti per Lietuvos Respublikos ambasadą. Jeigu savo išvykimo iš Lietuvos iki šiol nesate deklaravę, tai galite padaryti Lietuvos Respublikoje ambasadoje asmeniškai (vienas iš tėvų gali deklaruoti nepilnamečių vaikų išvykimą iš Lietuvos, pateikus vaiko pasą/ATK).

Jeigu deklaruoti savo išvykimo iš Lietuvos nepageidaujate, dėl kartotinio gimimo, santuokos, ištuokos ar mirties liudijimo išdavimo Jums reikia tiesiogiai kreiptis į akto įrašą sudariusį civilinės metrikacijos skyrių Lietuvoje.

Dokumentai, pateikiami kartotiniam gimimo, santuokos, ištuokos ar mirties liudijimui išduoti:

 • Prašymas dėl kartotinio liudijimo išdavimo (galima užpildyti ambasadoje);
 • Prašymas dėl dėl dokumentų pareikalavimo, gavimo ir perdavimo (galima užpildyti ambasadoje);
 • Lietuvos Respublikos pasą ar asmens tapatybės kortelę (ATK);
 • Prarasto ar išduoto iki 1991 m. kovo 11 d. gimimo, santuokos, ištuokos ar mirties liudijimo kopiją (esant galimybei);
 • Konsulinis mokestis - 20 eurų.

SVARBU:

Ambasada turi teisę paprašyti papildomų dokumentų.

Jūsų pateikti dokumentai kartotiniam gimimo, santuokos, ištuokos ar mirties liudijimui išduoti yra perduodami akto įrašą sudariusiam civilinės metrikacijos skyriui Lietuvoje, tai gali užtrukti iki 2 mėnesių.

Santuokos sudarymas Lietuvos ambasadoje

DĖMESIO:

Išankstinė registracija nereikalinga.
Teisę sudaryti santuoką Lietuvos Respublikos ambasadoje turi tik du Lietuvos Respublikos piliečiai.

Abiems Lietuvos Respublikos piliečiams reikia atvykti į Lietuvos ambasados konsulinį skyrių ir pateikti prašymą. Prašymas pildomas ir konsulinis mokestis mokamas ambasadoje. Ambasadoje užpildomas prašymas, pateikiami dokumentai ir susitariama dėl santuokos sudarymo datos.

Remiantis Lietuvos įstatymais, santuoką galima sudaryti ne anksčiau kaip vienas mėnuo nuo prašymo pateikimo dienos. Terminą galima sutrumpinti tik keliais įstatymų numatytais išimtinais atvejais.

Kokių dokumentų reikia?

 • Abiejų asmenų Lietuvos Respublikos pasų ar Asmens tapatybės kortelių.
 • Abiejų asmenų gimimo liudijimų.
 • Jei kuris nors iš Jūsų ar abu anksčiau buvote santuokoje, ištuokos liudijimų.
 • Jei vienas iš besituokiančiųjų yra našlys, reikia buvusio sutuoktinio mirties liudijimo.
 • Deklaruoti išvykimą iš Lietuvos, deklaraciją užpildysite ambasadoje. Jei turite nepilnamečių vaikų, reikės deklaruoti ir už juos, atsineškite jų pasus.
 • Prašymo sudaryti santuoką, kurį užpildysite ambasadoje.
 • 115 eurų konsulinio mokesčio už santuokos įregistravimą ir santuokos liudijimo išdavimą, mokama grynais ambasadoje.

Ką reikia žinoti atvykstant į ambasadą sutartą ceremonijos dieną?

Santuokos registruojamos darbo dienomis (popietiniu laiku, siūlant atvykti 15-20 min. iki sutarto laiko). Atkreipiame dėmesį, kad vestuvių dieną ambasadoje vyksta darbas įprasta tvarka.

Sudarant santuoką, turi dalyvauti du liudininkai. Liudininkus pasirenkate patys. Jie gali būti ir ne Lietuvos piliečiai. Liudininkai turi su savimi turėti savo asmens tapatybės dokumentus.

Santuokos ceremonijos pabaigoje yra įteikiamas Lietuvos Respublikos santuokos liudijimas.

Vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą Lietuvoje (apskaitymas)

Jei Jums užsienyje gimė kūdikis, turite jo gimimą apskaityti Lietuvoje.

Per Lietuvos Respublikos ambasadą Čekijos Respublikoje prašymą ir dokumentus dėl kūdikio gimimo apskaitymo gali pateikti tik Lietuvos Respublikos piliečiai, nuolatos gyvenantys Čekijoje ir deklaravę savo išvykimą iš Lietuvos (jeigu iki šiol savo išvykimo iš Lietuvos nesate deklaravę tai galėsite padaryti ambasadoje. Jeigu deklaruoti savo išvykimo iš Lietuvos ("išsiregistruoti") nepageidaujate dėl kūdikio gimimo apskaitymo Jums reikės kreiptis į Jūsų gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigą Lietuvoje.

Dėl vaiko gimimo apskaitymo į Lietuvos Respublikos ambasadą Prahoje būtina atvykti asmeniškai ir pateikti:

 • Užpildytą prašymą apskaityti kūdikio gimimą;
 • Užpildytą prašymą dėl dokumentų pareikalavimo, gavimo ir perdavimo;
 • Užpildytą prašymą dėl dokumento siuntimo paštu (jeigu to pageidaujate);
 • Čekijoje išduotą vaiko gimimo liudijimą, patvirtintą pažyma Apostille ir išverstą į lietuvių kalbą.
 • Jei pateikiamas Išrašas iš gimimo akto įrašo – tarptautinį  A (išduotas taikant 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienoje pasirašytą konvenciją), tuomet šio dokumento nereikia nei tvirtinti pažyma Apostille, nei versti į lietuvių kalbą.
 • Galiojančius vaiko tėvų Lietuvos Respublikos pasus arba asmens tapatybės korteles (jei vienas iš vaiko tėvų - ne Lietuvos Respublikos pilietis, prašome pateikti jo galiojantį asmens tapatybę  patvirtinantį dokumentą arba asmens dokumento notariškai patvirtintą kopiją);
 • Vaiko tėvų lietuvišką santuokos liudijimą arba šio dokumento notariškai patvirtintą kopiją (jeigu santuoka įregistruota Čekijoje ir iki šiol neįtraukta į apskaitą Lietuvoje, t.y. Jūs neturite lietuviško santuokos liudijimo, prašome kartu pateikti dokumentus santuokos apskaitymui - žr. „Santuokos įtraukimas į apskaitą Lietuvoje (apskaitymas);
 • Galiojantį kūdikio kitos valstybės išduotą asmens tapatybės dokumentą arba šios dokumento notariškai patvirtintą kopiją (jeigu kūdikis yra kitos valstybės pilietis ir toks dokumentas jam yra išduotas);
 • B5 formato voką su pašto ženklais (siuntimui paštu).
 • Visi užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai (santuokos liudijimas, gimimo liudijimas, ištuokos liudijimas), išskyrus išduotus pagal 1976 m. Vienos konvencijos nustatytą formą, turi būti legalizuoti ir išversti į lietuvių kalbą.
 • Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai yra siunčiami į Lietuvą ir pateikėjui nebus grąžinami. Jeigu pateikėjas pageidauja pasilikti pateikiamo dokumento originalą, ambasadai kartu su originalu būtina pateikti dokumento kopiją patvirtinimui. Kopiją reikia pateikti dokumentą legalizavus, tačiau iki jo vertimo į lietuvių kalbą.
 • Konsulinis mokestis už vaiko gimimo įregistravimą ir Lietuvos Respublikos gimimo liudijimo išdavimą – 20 EUR.
 • Konsulinis mokestis turi būti sumokėtas pateikiant dokumentus grynais pinigais.

SVARBU:

Ambasada turi teisę paprašyti papildomų dokumentų.

Jūsų pateikti dokumentai vaiko gimimui apskaityti ir gimimo liudijimui išduoti yra perduodami Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyriui, tai gali užtrukti 1-1.5 mėnesio.

Vaikų, kurių bent vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos pilietis, gimusių užsienio valstybėje 2011 m. balandžio 1 d. ir vėliau, Lietuvos Respublikos pilietybės klausimas atskirai nesprendžiamas, t.y. vaiko Lietuvos Respublikos pilietybę į Gyventojų registrą ir gimimo liudijimą įrašo Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyrius, įtraukdamas į apskaitą vaiko gimimą ir išduodamas gimimo liudijimą. Jeigu išvardintas sąlygas atitinkančių vaikų tėvai nenori, kad vaikas būtų Lietuvos Respublikos pilietis, pateikdami dokumentus vaiko gimimui apskaityti turi taip pat pateikti dokumentus dėl vaiko Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo (žr. „Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymas“).

Įsigaliojus Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo pataisoms, siunčiame Migracijos departamento išaiškinimą taikant šio įstatymo 7 str. 1 punkto bei 45 straipsnio 10 dalies nuostatas:

Pagal Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 45 straipsnio 10 dalį, kad būtų konstatuotas Lietuvos Respublikos pilietybės turėjimo faktas, galima kreiptis tik dėl asmenų iki 18 metų ir esant kitoms šioje dalyje nurodytoms sąlygoms (vaiko gimimo metu bent vienas iš tėvų turėjo būti Lietuvos Respublikos pilietis, vaikas gimimu įgijo kitos valstybės pilietybę ir pan.). Tam asmeniui, kuriam konstatuojamas Lietuvos Respublikos pilietybės turėjimo faktas, nelieka reikalavimo iki 21 metų pasirinkti pilietybę, jis ir toliau lieka ir Lietuvos, ir kitos valstybės pilietis. Tas asmuo, kuriam jau yra 18 metų (gimę 1990-03-11- 2008-07-21 įskaitytinai), ir kurio Lietuvos Respublikos pilietybės klausimas buvo jau išspręstas anksčiau, tačiau šiuo metu paaiškėjo, kad jis ir kitos valstybės pilietybę įgijo gimstant, tai duomenys apie kitos valstybės pilietybę galės būti pranešti Gyventojų registrui, toks asmuo abi pilietybes galės turėti visą gyvenimą (konstatuoti po 18 metų Lietuvos Respublikos pilietybės turėjimo faktą negalime)- šiuo atveju reikėtų atsiųsti dokumentus, patvirtinančius, kad Lietuvos pilietis įgijo kitos valstybės pilietybę gimstant. Aišku, reikėtų nepamiršti patikrinti, ar vaikui iki 18 metų ambasadoje nebuvo išduotas vaiko kelionės dokumentas (prašymai turėjo būti saugomi 25 metus). Tiems asmenims, kuriems jau yra sukakę 18 metų, tačiau jų Lietuvos Respublikos pilietybės klausimas nebuvo spręstas– Lietuvos Respublikos pilietybės klausimas  šiuo metu galės būti sprendžiamas tik kitais įstatyme nustatytais pagrindais (atkurti, suteikti pilietybę ir pan.)

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 45 straipsnio 11 dalis nesikeitė, o Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 7 straipsnio 1 punkte neliko reikalavimo iki 21 metų pasirinkti pilietybę.

Naujienlaiškio prenumerata