Asmens grįžimo pažymėjimas

Sukurta 2014.09.02 / Atnaujinta 2020.12.23 13:58

Asmens grįžimo pažymėjimas (AGP) išduodamas:

 • Lietuvos Respublikos piliečiams, jeigu jiems esant užsienio valstybėje, pasas arba asmens tapatybės kortelė prarandami, tampa netinkami naudoti ar pasibaigia jo galiojimo laikas ir jei jie užsienio valstybėje neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms dokumento;
 • Asmenims be pilietybės, turintiems leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, grįžti į Lietuvos Respubliką, jiems užsienio valstybėje praradus kelionės dokumentą, jam tapus netinkamu naudoti ar pasibaigus jo galiojimo laikui ir jei jie neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento;
 • Užsienio valstybėje gimusiems nepilnamečiams vaikams, kurių tėvai arba vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, jeigu jiems nebuvo išduoti Lietuvos Respublikos pasai ar asmens tapatybės kortelės ir jei jie neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento (toliau– užsienio valstybėje gimęs vaikas);
 • Užsienio valstybės piliečiams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ar Europos Sąjungos teisės aktais.

Dokumentai asmens grįžimo pažymėjimui gauti pateikiami asmeniškai atvykstant į ambasadą.

Pareiškėjas išduotą AGP atsiima konsulinėje įstaigoje asmeniškai. Nepilnamečiams vaikams išduotus AGP atsiima vienas iš nepilnamečio vaiko tėvų, įstatyminis atstovas ar jo įgaliotas asmuo. Nepilnamečiai vaikai, išskyrus kūdikius iki 1 metų, turi atvykti į konsulinę įstaigą lydimi vieno iš tėvų, įstatyminio atstovo ar jo įgalioto asmens.

AGP išduodamas ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Pažymėjimo galiojimo laikas nustatomas atsižvelgiant į grįžimo kelionės trukmę, bet ne ilgiau kaip 14 dienų. Pažymėjime įrašytas jo galiojimo laikas netęsiamas.

Konsulinis mokestis - 25 EUR (mokamas ambasadoje banko kortele).

Pasibaigus asmens tapatybės dokumentų galiojimo laikui, asmens grįžimo pažymėjimas išduodamas konsuliniam pareigūnui pateikus: 

 • Tvarkingai užpildytą prašymą  (pildomas ambasadoje);
 • Pasibaigusio galiojimo asmens dokumentą;
 • Amžių atitinkančias 2 nuotraukas (35x45mm), gali būti ir nespalvotos; 

Praradus asmens tapatybės dokumentus, asmens grįžimo pažymėjimas išduodamas konsuliniam pareigūnui pateikus: 

 • Tvarkingai užpildytą prašymą  (pildomas ambasadoje);
 • Policijos pažymą arba pranešimą apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą;
 • Amžių atitinkančias 2 nuotraukos (35x45mm), gali būti ir nespalvotos; 
 • Kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu tokį turite.

Prašant asmens grįžimo pažymėjimo užsienio valstybėje gimusiam vaikui, konsuliniam pareigūnui turi būti pateikti šie dokumentai:

 • Tvarkingai užpildytas prašymas (pildomas ambasadoje);
 • 2 vaiko amžių atitinkančios nuotraukos (35x45 mm dydžio, kitoje nuotraukų pusėje turi būti užrašytas vaiko vardas ir pavardė);
 • Vaiko tėvų arba vieno iš tėvų asmens dokumentai, pasibaigusio galiojimo vaiko asmens dokumentas (jei tokį turite);
 • Vaiko tarptautinės formos gimimo įrašą liudijantis išrašas (Formule A). Jeigu vaikas jau turėjo asmens tapatybės dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę), gimimo įrašą liudijančio išrašo pateikti nebūtina.

Naujienlaiškio prenumerata