Garbės konsulai

Sukurta 2014.08.27 / Atnaujinta 2020.11.26 14:17

Petr Sláčala
Garbės konsulas Čekijoje

Adresas Hlinky 40/102
60300 Brno-Pisárky
CZECH REPUBLIC
Telefono numeris +420 543 244 145
Fakso numeris +420 543 244 146
E. pašto adresas [email protected]
Darbo laikas: antradieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais 10.00-12.00

Saulius Bazevičius
Garbės konsulas Čekijoje

Adresas Nitranská 604/5
460 01 Liberec
CZECH REPUBLIC
Telefono numeris +420 485 115 024
Fakso numeris +420 485 100 332
E. pašto adresas [email protected]
Darbo laikas: pirmadieniais-ketvirtadieniais 9.00-11.00

Michel Jean-Jacques Sogny
Garbės konsulas Vaud, Neuchatel, Fribourg, Jura ir Valais kantonuose

Adresas

52 Route de Chaulin
1832 Chamby sur Montreux
SWITZERLAND

Telefono numeris +41 21 981 0244
E. pašto adresas [email protected]

Graziano Isaia Giuseppe Pedroja
Garbės konsulas Ciūricho ir Cugo kantonuose

Adresas Waaggasse 5,
CH-8001 Zürich
SWITZERLAND
Telefono numeris +41(0) 43 817 65 48
E. pašto adresas

[email protected]

Interneto svetainė

www.konsulat-litauen.ch

 

Apie garbės konsulų funkcijas

Beveik visos pasaulio šalys, tarp jų ir Lietuva, be oficialių diplomatinių atstovybių ir karjeros konsulų vadovaujamų įstaigų steigia ir garbės konsulatus, vadovaujamus paskirtųjų garbės konsulų. Pagrindinis tarptautinis dokumentas, reglamentuojantis konsulinių pareigūnų kategorijas, klases, statusą, pareigas, teises ir privilegijas, yra daugelio pasaulio valstybių 1963 metais ratifikuota Vienos konvencija dėl konsulinių santykių.

Garbės konsulais gali būti skiriami įvairių profesijų žmonės: visuomenės veikėjai, verslininkai, politikai, meno pasaulio atstovai. Steigiant garbės konsulatus atsižvelgiama į formuojamus naujus Lietuvos užsienio politikos prioritetus ir ekonominį bendradarbiavimą su užsienio šalimis, į konkrečios valstybės politinę, ekonominę reikšmę Lietuvai.

Garbės konsulų funkcijos:

  • Skatinti Lietuvos ir valstybės, kurioje įsteigtas garbės konsulatas, draugiškus santykius ir plėtoti prekybinius, ekonominius, kultūrinius, mokslinius ir švietimo ryšius
  • Ginti Lietuvos piliečių ir juridinių asmenų interesus priimančiosios valstybės konsulinėje apygardoje ir teikti jiems reikalingą pagalbą
  • Reprezentuoti Lietuvą viešuose renginiuose ir susitikimuose
  • Bendradarbiauti su priimančiojoje valstybėje gyvenančiais Lietuvos piliečiais ir išeivija
  • Atlikti kitas funkcijas, kurios yra būtinos Lietuvos ir priimančiosios valstybės bendradarbiavimui palaikyti ir Lietuvos piliečių ir juridinių asmenų interesams konsulinėje apygardoje ginti.

Dėl savo išskirtinio pobūdžio garbės konsulų institucija yra svarbi daugelio valstybių diplomatinės ir konsulinės sistemos dalis.

Garbės konsulų nuostatai

Naujienlaiškio prenumerata