Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA ČEKIJOS RESPUBLIKOJE

Adresas: Pod Klikovkou 1916/2, 15000 Praha 5, Smichov, CZECH REPUBLIC

plačiau »

Tel. +42 02 572 101 22 , +42 02 572 101 23
Faksas +42 02 572 101 24
El. paštas

Dokumentų legalizavimas

Sukurta 2014.09.02 / Atnaujinta 2016.05.04 07:32

Dokumentų legalizavimas –  tai dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas.

Maloniai Jus informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1385 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, nuo 2016 m. sausio 18 d. pasikeitė dokumentų tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarka. Nuo šios datos dokumentų tvirtinimą pažyma (Apostille) Lietuvoje atlieka notarai, t.y.  Užsienio reikalų ministerijos Konsulinis departamentas nebepriima tiesioginių piliečių prašymų patvirtinti dokumentus pažyma (Apostille), o tvirtinimą pažyma (Apostille) atlieka  tik dokumentams, gautiems iš Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų.

Dokumentų tvirtinimas pažyma (Apostille) –  tai dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas pažyma (Apostille), numatyta 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencijoje dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1385 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, nuo 2016 m. sausio 18 d. keičiasi dokumentų tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarka. Dokumentų, išduotų Lietuvos Respublikos, tvirtinimą pažyma (Apostille) Lietuvoje atliks notarai.

Dokumentų legalizavimą, kaip ir anksčiau, atliks Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos konsulinis departamentas ir Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos.

Asmenys, esantys užsienyje, prašymą dėl dokumentų, išduotų Lietuvos Respublikos, tvirtinimo pažyma (Apostille) gali pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms.

Dokumento legalizavimo ar patvirtinimo pažyma (Apostille) reikia tam, kad vienoje valstybėje išduoti oficialūs dokumentai galiotų kitoje valstybėje.

Gali būti legalizuojami ir tvirtinami pažyma (Apostille)  šie oficialūs dokumentai:

 • išduoti valstybės ir savivaldybės institucijų ar pareigūnų, taip pat išduoti prokuroro, teismo pareigūno arba teismo sprendimus vykdančio asmens;
 • administraciniai dokumentai;
 • notariniai aktai;
 • fizinių asmenų pasirašytų dokumentų oficialūs patvirtinimai;
 • notariniai oficialių dokumentų nuorašai.

Dokumentai turi būti tvarkingi, įskaitomi. Jeigu dokumentą sudaro keli lapai, jie turi būti susiūti arba turi būti pareigūno parašas kiekviename lape.

Kiekvienas dokumentas tvirtinamas atskirai (pvz. diplomas ir jo priedas yra 2 dokumentai).

Dokumentai, išduoti iki 1990 m. kovo 11 d., turintys Lietuvos Tarybų Socialistinės Republikos  (LTSR) atributiką, nėra nei legalizuojami, nei tvirtinami pažyma (Apostille). Jie turi būti pakeisti naujais dokumentais.

Lietuvoje išduotų dokumentų legalizavimas

 • Dokumento patvirtinimas pažyma (Apostille) Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijoje
 • Lietuvos Respublikos piliečiai, deklaravę savo išvykimą iš Lietuvos, dėl Lietuvoje išduoto dokumento patvirtinimo konsuline pažyma (Apostille) gali kreiptis į Lietuvos Respublikos ambasadą Prahoje. Dokumentai, pateikiami Lietuvoje išduotam dokumentui patvirtinti konsuline pažyma (Apostille).

Asmenys, pageidaujantys Lietuvoje išduotą dokumentą patvirtinti konsuline pažyma (Apostille) ambasadai asmeniškai:

 • užpildytą prašymą dėl dokumento patvirtinimo konsuline pažyma (Apostille);
 • užpildytą prašymą dėl dėl dokumentų pareikalavimo, gavimo ir perdavimo";
 • Lietuvos Respublikos pasą ar asmens tapatybės kortelę arba notarine tvarka patvirtintą Lietuvos Respublikos paso puslapio su nuotrauka ir duomenimis ar asmens tapatybės kortelės kopiją;
 • konsuline pažyma (Apostille) tvirtinamo dokumento originalą;

Konsulinis mokestis už dokumento patvirtinimą konsuline pažyma (Apostille) yra 20 EUR.

DĖMESIO:

Ambasada turi teisę paprašyti papildomų dokumentų.

Jūsų pateikti dokumentai Lietuvoje išduotam dokumentui patvirtinti konsuline pažyma (Apostille) yra perduodami Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos Konsuliniam departamentui. Tai gali užtrukti 1 mėnesį. Jeigu kartu pateikiami dokumentai ir dėl kartotinio civilinės būklės liudijimo išdavimo – 2-2,5 mėnesio.

SVARBU:

Konsuline pažyma (Apostille) gali būti tvirtinami tik po 1991 m. kovo 11 d. išduoti civilinės būklės liudijimai. Jeigu Jūsų civilinės būklės liudijimas yra išduotas iki 1991 m. kovo 11 d., Jūs kartu turite kreiptis dėl kartotinio civilinės būklės liudijimo išdavimo.

Daugiau informacijos apie dokumentų legalizavimą bei dokumentų tvirtinimą pažyma (Apostille) rasite Užsienio reikalų ministerijos konsulinės informacijos svetainėje.

 • Jeigu dokumentai bus pateikiami užsienio valstybėje, prisijungusioje prie 1961 m. Hagos konvencijos, jie turi būti patvirtinti pažyma (Apostille). Tą padaryti galima tik Užsienio reikalų ministerijoje.
  Jeigu Jūs esate užsienyje, galite kreiptis į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę dėl tarpininkavimo perduodant dokumentus Užsienio reikalų ministerijai jų patvirtinimui pažyma (Apostille).
 • Jeigu dokumentai bus pateikiami užsienio valstybėje, neprisijungusioje prie 1961 m. Hagos konvencijos, jie turi būti legalizuoti.

Dokumentų legalizavimas reiškia dvigubą dokumento patvirtinimą - dokumentą išdavusioje šalyje ir šalyje, kurioje dokumentas bus pateiktas.

Pirmiausia dokumentas turi būti legalizuotas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje arba diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje.

Po to jį turi legalizuoti šalies, kurioje jis bus pateikiamas, užsienio reikalų ministerija arba tos šalies diplomatinė atstovybė.

Reikalavimai dokumentams, kurie gali būti legalizuojami ar tvirtinami pažyma (Apostille):

 • Lietuvos Respublikoje išduoti dokumentai, kurie pateikiami legalizuoti ar tvirtinti pažyma (Apostille), turi būti pasirašyti kompetentingo pareigūno ir patvirtinti dokumentą išdavusios valstybės institucijos antspaudu su Lietuvos valstybės herbu.
 • Lietuvos Respublikoje išduotų dokumentų nuorašai legalizuojami ar tvirtinami pažyma (Apostille) tik tada, kai jų tikrumas yra paliudytas notariškai.
 • Lietuvos Respublikoje pažyma (Apostille) tvirtinami tik Lietuvos Respublikoje išduoti dokumentai. Pažyma (Apostille) netvirtinami diplomatų ir konsulinių pareigūnų išduoti dokumentai ir tiesiogiai su prekybos arba muitinės operacijomis susiję administraciniai dokumentai.

 2010 m. sausio 29 įsigaliojo Konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis, pasirašyta 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienoje.

Čekijos Respublikoje išduotų dokumentų legalizavimą ir tvirtinimą Apostille yra įgaliota atlikti Čekijos užsienio reikalų ministerija.

Dėl smulkesnės Čekijoje išduotų dokumentų pateikimo tvirtinimui Apostille tvarkos, prašome teirautis tiesiogiai Čekijos užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento legalizavimo skyriuje:

Adresas

Hradčanske nam. 5, Praha 1

Telefono numeriai:

+420 224 182 188 arba +420 224 182 153

Priėmimo valandos:

pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00-12.00 ir 13.30-17.00, antradieniais ir penktadieniais 8.00-12.00

 

Naujienlaiškio prenumerata