Jak nás najdete?

VELVYSLANECTVÍ LITVY V ČESKÉ REPUBLICE

Adresa: Pod Klikovkou 1916/2, 15000 Praha 5, Smichov, CZECH REPUBLIC

Více »

Tel. +42 02 572 101 22 , +42 02 572 101 23
Fax +42 02 572 101 24
E-mail

Studování v Litvě

Vytvořeno 2014.09.09 / Aktualizováno 2014.10.20 16:56

Chtěli byste studovat v Litvě? Velmi se na Vás těšíme! Přijeďte a sami se přesvědčte, jak zajímavé je studovat v zemi, která jako první ve východní Evropě založila univerzitu. Odborné kvalifikace získané v Litvě jsou uznávány v zahraničí. Každým rokem odjíždí na studijní stáže do zahraničí více než 1000 studentů a akademických pracovníků.

Na státních vysokých školách se vyučuje v litevštině. Přednášky však probíhají i v jiných jazycích, pokud je studijní obor spojen s cizím jazykem nebo pokud přednáší, případně vede jiné akademické aktivity zahraniční vyučující, stejně tak pokud studium probíhá podle studijních programů určených pro zahraniční studenty nebo v případě výměnných studijních programů.

Cena studia

Studenti, kteří zakončili střední školu s nejlepšími výsledky získávají na vysokých školách státem financovaná místa a za studium platit nemusí. Počet těchto šťastných – dle studijního zaměření nebo studijního oboru – každým rokem určuje vláda.

Ostatní maturanti si mohou vybírat placené studium. Cenu si vysoké školy určují a zveřejňují samy. Na zaplacení školného je možné získat státem zvýhodněný úvěr.

Litevští emigranti nebo cizinci s litevskými kořeny, kteří se hlásí na litevské vysoké školy, mohou kromě bodu za přijímací zkoušky získat další čtyři body: dva body dostávají všichni emigranti a cizinci s litevskými kořeny, dále ještě dva body za absolvování litevské všeobecně vzdělávací školy působící v zahraničí. V současné době působí za hranicemi Litvy šest litevských škol všeobecného vzdělávání: Gymnázium Vasario 16-osios v Německu, Lyceum Kovo 11-osios v polském Puńsku, moskevská Střední škola Jurgise Baltrušaitise v Rusku, Rižská litevská střední škola v Lotyšsku a Střední škola Pelesos a Rimdžiūnų v Bělorusku.

Na státem financovaná studijní místa se mohou hlásit i příslušníci států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru a jiní cizinci, jež mají trvalý pobyt v Litvě.  Pro ty, kteří neumí litevsky a chtěli by studovat v litevštině, jsou otevírány roční vyrovnávací kurzy.

Studijní programy

Studium v Litvě probíhá podle studijních programů, které jsou zakončeny získáním titulu či nikoliv. Dělí se na dva druhy: vysokoškolské a univerzitní.

Studium má tři stupně: prvním stupněm je odborné bakalářské nebo bakalářské studium, druhým – magisterské studium, třetím – doktorské. Dle formy může být studium různé intenzity – prezenční a kombinované.

Vysokoškolské studium je určené k přípravě na profesní-odbornou práci. Prezenční studium obvykle trvá tři roky, kombinované čtyři. Nejméně třetinu studijního programu tvoří praktická cvičení. Absolventi získávají titul odborného bakaláře. Ti, kteří mají zkušenosti s odbornou praxí a ukončili nástavbové studium (jehož délku určuje každá vysoká škola sama), mohou dále pokračovat v magisterském studiu. Vysokoškolské studium provozují vysoké školy – státní a soukromé.

Univerzitní studium je orientované na univerzální všeobecné vzdělání, teoretickou přípravu, profesní dovednosti nejvyšší úrovně. Programy zakončené získáním univerzitního titulu mohou být jednotné, kdy je propojen první a druhý studijní stupeň, například při studiu medicíny. Prezenční forma bakalářského studia trvá čtyři roky, kombinovaná nejčastěji pět let.  Absolventi získávají titul bakaláře. Dále je možné pokračovat v magisterském studiu, které trvá 1,5 – 2 roky. Studenti, kteří chtějí svůj život zasvětit akademické činnosti, mohou pokračovat v doktorském studiu (trvá čtyři roky). Univerzitní studium provozují univerzity, akademie, semináře.

Studijní programy v Litvě provozuje 24 vysokých škol (z toho 11 soukromých) a 23 univerzit (z toho 9 soukromých).

Stipendia

Studenti s dobrými studijními výsledky mohou dle stanoveného řádu získat motivační stipendia. Studenti, kteří splňují vládou daná kritéria, mohou získat také sociální stipendia.

Akademický rok

Akademický rok se dělí na semestry a období prázdnin. Začátek a konec akademického roku, semestrů a prázdniny si určují vysoké školy samy. V létě mají studenti nejméně měsíc prázdnin nepřetržitě.

Více informací o studiu v Litvě www.studyin.lt

Zápis na zprávy